Ik ben José Matser, een leuke en spontane gastouder met een zeer ruime ervaring in de opvang en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Ik werk met het KIKI ontwikkelingsprogramma, ben in bezit ik de gewenste diploma’s, verklaring omtrent gedrag en ben up to date met de kinder-EHBO opleiding .

Ik ben lid van het “Kennis Netwerk Gastouderopvang” om op de hoogte te blijven van de nieuwste pedagogische ontwikkelingen en het aanbod van creatieve ideeën en leuke leerzame activiteiten.


Kinderen van ouders die werken, wil ik een gezellige en vertrouwde omgeving bieden.

Ik vind het heerlijk om met de kinderen te wandelen, te spelen, te knutselen en spelletjes te doen.

Doordat ik meerdere kinderen tegelijk opvang, hebben zij altijd “vriendjes” om mee te spelen.

Schijnt het zonnetje, dan gaan we samen lekker naar buiten.

Ik ben een voorstander van de 3 r’s, maar geef het kind ook voldoende ruimte om zichzelf te kunnen zijn.

Er is een ruim en gevarieerd aanbod van speelgoed en spelletjes aanwezig.


Mijn opvoedingsdoelen zijn gebaseerd op de 4 basis doelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven.

Deze doelen zijn:

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties.

Gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.